BẢNG GIÁ IMPLANT

A. Khám & tư vấn : miễn Phí

B. X Quang kỷ Thuật số :
Phim quanh chóp ( periapical ) 20.000 VNĐ/ phim
Phim toàn cảnh ( panorex ) 200.000 VNĐ/ phim

C. Cấy ghép Implant :
I. Implant Nobel Biocare ( Sweden )
1.1 Răng Cửa : 1000 USD / răng
Đặt Implant 700 USD / Implant
Gắn Abutment 200 USD / Abutment
Răng sứ trên Implant ( sứ kim loại ) 100 USD / răng

1.2 Răng Trong :
Đặt Implant 900 USD / răng
Gắn Abutment 200 USD / Abutment
Răng sứ trên Implant 100 USD / răng

II. Implant MIS :
2.1 Răng Cửa :
Đặt Implant 800 USD / Implant
Gắn Abutment 200 USD / Abutment
Răng sứ trên Implant ( sứ kim loại ) 100 USD / răng

2.2 Răng Trong : 700 USD / Răng
Đặt Implant 400 USD / Implant
Gắn Abutment 200 USD / Abutment
Răng sứ trên Implant ( sứ kim loại ) 100 USD / răng

III. Răng sứ trên Implant ( và các nhịp cầu )
Răng sứ kim loại 100 USD / răng
Răng toàn sứ E. max 200 USD / răng
Răng toàn Zirconia ( Cercon ) 250 USD / răng
Răng sứ quý kim 270 USD / răng
Với giá Implant trên thì khi chuyển từ mảo kim loại sang
Toàn sứ E. max thêm 100 USD
Toàn sứ Zirconia thêm 150 USD
Răng sứ quý kim thêm 170 USD

D. GHÉP NƯỚU , GHÉP XƯƠNG , NÂNG XOANG
( chi phí tuỳ vào từng trường hợp cụ thể )