Welcome To! Nha Khoa ADC

Chinese (Simplified)EnglishFrenchVietnamese

PHUC HÌNH CỐ ĐỊNH

  • RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH TRÊN RĂNG CẤY GHÉP “IMPLANT”

    Thời gian và cách thức thực hiện cũng tương tự như khi bạn  làm mão răng, hay cầu răng vậy, khoảng 3 – 6 ngày. Có một số loại phục hình răng sứ cố định trên implant để bạn lựa chọn như: massage  1. Mão răng hoặc cầu răng  sứ không kim loại (toàn sứ cercon)...


icon icon icon